Digitaliseringen for små og mellemstore virksomheder

Den digitale tidsalder kan mærkes over alt. Det gælder også blandt små og mellemstore virksomheder. Små og mellemstore virksomheder bliver som oftest forkortet SMV. SMV’er udgør størstedelen af alle virksomheder i EU og det gælder også i Danmark.

De bidrager derfor med en stor positiv del af den samlede økonomi i Europa, og derfor har de også meget fokus hos både EU og den danske regering.

En af de helt store fokuspunkter er hvordan man kan digitalisere SMV, så de i fremtiden kan forblive konkurrencedygtige og dermed fortsat beskæftige millioner af mennesker. Flere analyser peger nemlig på, at mange SMV’er ikke investerer i digitalisering, i lige så høj grad som de større virksomheder. Holdningen generelt er, at man ikke kan se de muligheder digitaliseringen giver.

Digitalisering skal gøres mere attraktiv

Selvom der ikke er et decideret dokumenteret potentiale for SMV og digitalisering, er der alligevel bred enighed om at det er vejen frem hvis SMV’er skal forblive konkurrencedygtige. Men lige nu forventer mange SMV-ejere ikke at sætte flere penge af til investering i digitalisering. Det skal derfor gøres mere attraktivt at investere i digitalisering.

Meget af det der afholder SMV’er i at investere i digitalisering, er manglende viden, tid og ressourcer. Selvom nogle SMV’er har førnævnte til rådighed, er der ikke kompetencer til at udnytte det.

Derfor skal det fremover være mere attraktivt at investere i eksempelvis udstyr. Dette kan opnås ved at gøre skatter mere konkurrencedygtige. Udover det er der søsat masser af muligheder for at SMV’er kan opnå økonomisk støtte og sparring og rådgivning.

 

SMV Digital – hjælp til digital omstilling

Et af de initiativer der er blevet søsat indenfor de seneste par år, er SMV digital. Her kan SMV’er blandt andet ansøge om beløb på 25.000 kr., 100.000 kr. eller 250.000 kr. Beløbende skal anvendes til projekter indenfor digitalisering, med henblik på at styrke SMV’ers eksportmuligheder.

De mange erhvervshuse i Danmark, er også en fantastisk mulighed for SMV’er for at få sat gang i den digitale omstilling. Der er dog også hjælp at hente til mange andre aspekter i det at drive en virksomhed, såfremt du går med tanker om at starte noget nyt op selv. Der er mange ting at sætte sig ind i når man skal sætte sig ind i hvad en SMV er.

Erhvervshusene går også ind og tilbyder hjælp og rådgivning om digitalisering. Målet er at få nye virksomhedsejere såvel som eksisterende til at tænke i digitalisering, og få øjnene op for hvordan det kan styrke virksomheden i hele værdikæden.

Mange SMV’er er specialister i netop det de beskæftiger sig med, men har hverken interesse eller kompetencer til at sætte sig ind i verdenen af IT og digitalisering. Men guleroden for de mange virksomhedsejere skal i fremtiden være, at de skal overbevises om hvordan digitalisering kan være en nødvendighed for overlevelse.